PospiszilK. „Wspólnototwórczy Wymiar Przekładu. Casus XXI-Wiecznych Przekładów Górnośląskich / Community-Creating Function of Translation Case of Twenty-First-Century Translations into Upper-Silesia”n. Przekłady Literatur Słowiańskich, T. 9, nr 2, May 2019, s. 79-02, doi:10.31261/PLS.2019.09.02.05.