RikevK. Polska Wersja Wzniesienia Milena Ruskowa. Przekłady Literatur Słowiańskich, T. 9, nr 3, Oct. 2019, s. 17-26, doi:10.31261/PLS.2019.09.03.03.