Gverić KatanaP. Poezija Kao Prostor Intimnog I Javnog. Przekłady Literatur Słowiańskich, T. 9, nr 3, Oct. 2019, s. 59-72, doi:10.31261/PLS.2019.09.03.07.