SobalkowskaE. Bibliografia Przekładów Literatury Polskiej W Serbii W 2017 Roku. Przekłady Literatur Słowiańskich, T. 9, nr 3, Oct. 2019, s. 141-4, doi:10.31261/PLS.2019.09.03.15.