1.
Altmann J. Aspekt poznawczy w przekładzie artystycznym — na przykładzie powieści Herty Müller i ich przekładów na języki polski i czeski / Cognitive aspects in artistic translation — on the example of Herta Müller’s novels and their translations into Polish and Czec. pls [Internet]. 30maj2019 [cytowane 24wrz.2023];9(2):147-68. Available from: https://journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/7676