(1)
ŚwierczyńskiM. Prawo Właściwe Dla Zobowiązań Deliktowych Wynikających Z Naruszenia Zasad Ochrony Danych Osobowych Przyjętych W RODO. PPPM 2020, 27, 39-59.