(1)
KurowskiW. Wpływ Nowelizacji Dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego I Rady Z Dnia 16 Grudnia 1996 R. Dotyczącej Delegowania Pracowników W Ramach świadczenia Usług Na Statut Stosunku Pracy. PPPM 2020, 27, 283-302.