(1)
LubaśN. Umowy Dotyczące Spadku Obejmującego Przedsiębiorstwo Rodzinne Na Przykładzie Rozwiązań Hiszpańskich. PPPM 2021, 29, 67-90.