KurowskiW. (2020). Wpływ nowelizacji dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na statut stosunku pracy. Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, 27, 283-302. https://doi.org/10.31261/PPPM.2020.27.10