KurowskiW. Wpływ nowelizacji dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na statut stosunku pracy. Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, v. 27, p. 283-302, 29 dez. 2020.