LubaśN. Umowy dotyczące spadku obejmującego przedsiębiorstwo rodzinne na przykładzie rozwiązań hiszpańskich. Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, v. 29, p. 67-90, 29 dez. 2021.