Świerczyński, Marek. 2020. Prawo Właściwe Dla Zobowiązań Deliktowych Wynikających Z Naruszenia Zasad Ochrony Danych Osobowych Przyjętych W RODO. Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego 27 (grudzień), 39-59. https://doi.org/10.31261/PPPM.2020.27.02.