Kurowski, Witold. 2020. „Wpływ Nowelizacji Dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego I Rady Z Dnia 16 Grudnia 1996 R. Dotyczącej Delegowania Pracowników W Ramach świadczenia Usług Na Statut Stosunku Prac”y. Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego 27 (grudzień), 283-302. https://doi.org/10.31261/PPPM.2020.27.10.