Lewandowski, Kacper. 2020. Ustawa O Zasadach Ogólnych Dla Stosowania Praw. Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego 27 (grudzień), 339-77. https://doi.org/10.31261/PPPM.2020.27.13.