Szpunar, Maciej, Maciej Zachariasiewicz, i Krzysztof Pacuła. 2020. Honorary Doctorate for Professor Paul Lagarde and the Meeting of the European Group for Private International Law. Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego 26 (czerwiec), 237-40. https://doi.org/10.31261/PPPM.2020.26.14.