WilderspinM. (2020) The Notion of “Court” under the Succession Regulation, Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, 26, s. 45-56. doi: 10.31261/PPPM.2020.26.05.