KurowskiW. (2020) „Wpływ nowelizacji dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na statut stosunku prac”y, Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, 27, s. 283-302. doi: 10.31261/PPPM.2020.27.10.