[1]
ŚwierczyńskiM., Prawo właściwe dla zobowiązań deliktowych wynikających z naruszenia zasad ochrony danych osobowych przyjętych w RODO, PPPM, t. 27, s. 39-59, grudz. 2020.