[1]
KurowskiW., „Wpływ nowelizacji dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na statut stosunku prac”y, PPPM, t. 27, s. 283-302, grudz. 2020.