SzpunarM. Foreword. Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, T. 26, June 2020, s. 7-8, doi:10.31261/PPPM.2020.26.01.