ŚwierczyńskiM. Prawo Właściwe Dla Zobowiązań Deliktowych Wynikających Z Naruszenia Zasad Ochrony Danych Osobowych Przyjętych W RODO. Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, T. 27, Dec. 2020, s. 39-59, doi:10.31261/PPPM.2020.27.02.