KurowskiW. „Wpływ Nowelizacji Dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego I Rady Z Dnia 16 Grudnia 1996 R. Dotyczącej Delegowania Pracowników W Ramach świadczenia Usług Na Statut Stosunku Prac”y. Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, T. 27, Dec. 2020, s. 283-02, doi:10.31261/PPPM.2020.27.10.