LubaśN. Umowy Dotyczące Spadku Obejmującego Przedsiębiorstwo Rodzinne Na Przykładzie Rozwiązań Hiszpańskich. Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, T. 29, Dec. 2021, s. 67-90, doi:10.31261/PPPM.2021.29.03.