1.
Kurowski W. Wpływ nowelizacji dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na statut stosunku pracy. PPPM [Internet]. 29grudz.2020 [cytowane 25cze.2024];27:283-02. Available from: https://journals.us.edu.pl/index.php/PPPM/article/view/11446