[1]
TamborA. i TamborJ. 2020. VI Światowy Kongres Polonistów: 
Polonistyka na początku XXI wieku. 
Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy. 
Badania inter- i transdyscyplinarne. Postscriptum Polonistyczne. 19, 1 (paź. 2020), 317-327.