[1]
WilkE. 2020. Literatura jako najważniejszy składnik kultury. Recenzja książki Ryszarda Koziołka: Dobrze się myśli literaturą. Postscriptum Polonistyczne. 18, 2 (paź. 2020), 235-239.