[1]
JanowskaI. 2020. Proces przystosowania materiałów dydaktycznych 
z języka polskiego jako obcego 
do zasad podejścia zadaniowego. Postscriptum Polonistyczne. 10, 2 (grudz. 2020), 177-198.