[1]
AchtelikA. i Niesporek-SzamburskaB. 2020. Dialog kultur, czyli o podręczniku dla dzieci 
do nauczania języka polskiego jako drugiego. Postscriptum Polonistyczne. 10, 2 (grudz. 2020), 199-218.