[1]
KrawczukA. 2020. O nauczaniu kultury języka polskiego za granicą. 
Świadomość normatywna 
ukraińskiego studenta polonisty (na przykładzie lwowskiej polonistyki). Postscriptum Polonistyczne. 10, 2 (grudz. 2020), 285-301.