[1]
Dembińska-PawelecJ. 2020. Rytmiczne szepty dajmoniona. 
O mediumicznej funkcji poezji Czesława Miłosza. Postscriptum Polonistyczne. 7, 1 (grudz. 2020), 119-138.