[1]
CarloA. 2021. „Polonia? Aaah Bologna!”
W labiryncie stereotypów 
włosko­polskich i polsko­włoskich. Postscriptum Polonistyczne. 1, 1 (sty. 2021), 199-206.