[1]
Zakrzewska-VerdugoM. 2021. Klimat i środowisko naturalne w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego przeznaczonych dla Słowaków. Postscriptum Polonistyczne. 28, 2 (grudz. 2021), 1-14. DOI:https://doi.org/10.31261/PS_P.2021.28.05.