[1]
OchwatM. 2023. Prescriptum. GEOlogos. Edukacja humanistyczna w czasach antropocenu. Postscriptum Polonistyczne. 31, 1 (cze. 2023), 1-13. DOI:https://doi.org/10.31261/PS_P.2023.31.16.