[1]
LatosA. 2020. Feminatywy w stanowiskach Rady Języka Polskiego. Język a ewolucja normy społecznej. Postscriptum Polonistyczne. 26, 2 (grudz. 2020), 227-242. DOI:https://doi.org/10.31261/PS_P.2020.26.18.