[1]
ReisA. 2020. O motywacji zmian językowych w zakresie fleksji mówionego języka łemkowskiego. Postscriptum Polonistyczne. 23, 1 (wrz. 2020), 121-141.