[1]
De CarloA. 2020. Ecce femina – podróż do źródła kobiecości. Wokół krwi menstruacyjnej we współczesnej literaturze polskiej na podstawie wybranych przykładów – Izabeli Filipiak i Olgi Tokarczuk. Postscriptum Polonistyczne. 20, 2 (wrz. 2020), 119-131.