[1]
WacławekM. 2020. Przemiany profilu partnerki w stereotypie dziewczyny. Postscriptum Polonistyczne. 20, 2 (wrz. 2020), 209-222.