(1)
PastuchM. Emancypowanie Się Słów.
Nauczanie Słownictwa a Procesy Leksykalizacyjne. PSP 2020, 16, 31-43.