(1)
KisielJ. Lechoń Homotekstualny. Recenzja Książki Barbary Czarneckiej: Ruchomy Na Szali Wagi. Lechoń Homotekstualny. PSP 2020, 16, 215-224.