(1)
Zakrzewska-VerdugoM. Klimat I środowisko Naturalne W Podręcznikach Do Nauczania Języka Polskiego Jako Obcego Przeznaczonych Dla Słowaków. PSP 2021, 28, 1-14.