(1)
BundzaI.; NikołajczukC. Rola Komunikacji Niewerbalnej Podczas Zdalnej Nauki Języka Obcego (na Podstawie Badań Ankietowych). PSP 2021, 28, 1-28.