(1)
Wójcik-DudekM. Jak Być Ze świata? Zwrot Geologiczny I Polonistyka/Humanistyka Terenowa W Szkole. PSP 2023, 31, 1-21.