(1)
OchwatM. Prescriptum. GEOlogos. Edukacja Humanistyczna W Czasach Antropocenu. PSP 2023, 31, 1-13.