(1)
LatosA. Feminatywy W Stanowiskach Rady Języka Polskiego. Język a Ewolucja Normy Społecznej. PSP 2020, 26, 227-242.