(1)
ReisA. O Motywacji Zmian Językowych W Zakresie Fleksji Mówionego Języka łemkowskiego. PSP 2020, 23, 121-141.