(1)
SkudrzykA. Dyglosja a Proces Socjalizacji. PSP 2020, 23, 229-237.