(1)
WacławekM. Przemiany Profilu Partnerki W Stereotypie Dziewczyny. PSP 2020, 20, 209-222.