Czempka-WewióraM., & GrabońK. (2020). Diagnoza i postępowanie logopedyczne 
w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Postscriptum Polonistyczne, 19(1), 147-161. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10122