TamborA., & TamborJ. (2020). VI Światowy Kongres Polonistów: 
Polonistyka na początku XXI wieku. 
Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy. 
Badania inter- i transdyscyplinarne. Postscriptum Polonistyczne, 19(1), 317-327. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10147