Van HeuckelomK. (2020). Srebrny ekran i paryski bruk. 
Filmowe portrety polskich emigrantów 
w produkcjach zagranicznych i międzynarodowych 
(1976–2011). Postscriptum Polonistyczne, 18(2), 157-168. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10170